24-7 Service & Support
Groot en breed assortiment hoogwerkers
Aantrekkelijk geprijsd
Veilig en efficiënt werken op hoogte
Creatieve maatwerkoplossingen

Zowel werkzaam in Nederlands als Duitsland

Salary Split

In bepaalde functies werk je structureel grensoverschrijdend, zoals de functie van onderhoudsmonteur of soms ook de functie van bediener of chauffeur en kan het voorkomen dat je zowel in dienst van MA-BO Hoogwerkers B.V. bent als ook van MA-BO Arbeitsbühnen GmbH. Er is dan sprake van een formele salary-split. Je salaris wordt dan deels in Nederland en deels in Duitsland verloond. Het salaris wordt gesplitst naar rato van de verdeling van de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden (feitelijke situatie). Je ontvangt dan twee arbeidscontracten en ook twee loonstroken. Er dient ook een A1-verklaring te worden aangevraagd (dit wordt door ons verzorgd).

 

Salary Split en Belastingen

Het belastingverdrag Nederland-Duitsland voorkomt dat het salaris dubbel belast wordt. Het Duitse en Nederlandse inkomen tezamen (wereldinkomen) wordt dan in Nederland (het woonland) belast, waardoor je over je volledige inkomen ook bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek blijft behouden.

Ook geldt dat binnen de EU je slechts in één land verplicht sociaal verzekerd bent. Indien 25% of meer van de totale werkzaamheden wordt uitgeoefend in Nederland dan blijf je sociaal verzekerd in Nederland voor alle sociale verzekeringen, (waaronder bijvoorbeeld de WW of WIA). De premies van de sociale verzekeringen worden dan over het totale salaris (wereldinkomen) in Nederland in mindering gebracht. Hierdoor is het nettosalaris in Nederland relatief gezien laag, maar daar tegenover is het nettoloon in Duitsland relatief hoog. Om dit toe te spitsen op jouw persoonlijke situatie, vragen wij altijd 2 pro-forma salarisstroken op (een over het Duitse en een over het Nederlandse salaris).

Ook zal dan in Nederland pensioen worden opgebouwd over het volledige wereldinkomen (Duitse en Nederlandse inkomen tezamen).

Op de site van de belastingdienst staat hierover meer informatie: